Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Adroddiadau blynyddol

Bob blwyddyn mae’r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth am y cynnydd a wnaed yn erbyn blaenoriaethau’r Comisiynydd, cryno a phrosiect ariannol a diweddariadau:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru – Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru – Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru – Adroddiad Blynyddol 2013 – 2014

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru – Adroddiad Blynyddol 2012 – 2013

MENU