Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Cyflawni Mwy Gyda’n Gilydd – Tuag at Dde Cymru Mwy Diogel

Speech bubbles (Welsh) Mae’r dyfodol bob amser yn ansicr ond dyma’r egwyddorion a wnaiff sicrhau ein bod ar y trywydd iawn wrth i ni barhau ar ein taith tuag at Dde Cymru hyd yn oed yn fwy diogel:

  • Atal troseddu, a chefnogi cymunedau diogel a hyderus, yw cyfrifoldeb cyntaf yr heddlu
  • Rhaid i wasanaethau cyhoeddus grebachu gyda’i gilydd, nid ar wahân, gan ganolbwyntio ar wasanaethau cynaliadwy
  • Rhaid i dueddiadau troseddol a’u hachosion craidd gael eu nodi a’u trechu’n gyflym
  • Mae’r materion a wynebir gan ein cymunedau yn galw am ymyrraeth gynnar, ynghyd â chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol ar sail tystiolaeth ac wedi’u datblygu mewn partneriaeth
  • Rhaid i ni gydweithio tuag at les cenedlaethau’r dyfodol gan gynnig y cymorth sydd ei angen ar bobl pan fo ei angen arnynt.


Mae manylion llawn y genhadaeth , gweledigaeth , gwerthoedd ac egwyddorion ar gael yn y Cynllun Heddlu a Throsedd Lleihau llawn.

Mae’r cyflawniadau hyd yn hyn y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl,  gyda’u timau a phartneriaid , gellir ei weld yma.


MENU