Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Alun Michael yn cyfarfod bob tri mis gyda’r Heddlu eraill Cymru a Chomisiynwyr Troseddau o Gwent, Gogledd Cymru a Dyfed Powys yn y Grŵp Plismona Cymru Gyfan.

Ynglŷn Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Mae pedwar deg un o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr yn cael eu Heddlu eu hunain a’r Comisiynydd Throseddu.

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cael eu cynrychioli gan gymdeithas genedlaethol.

Eu prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau wedi’u nodi mewn deddfwriaeth Llywodraeth y Du. Comisiynwyr Etholwyd cyntaf ym mis Tachwedd 2012; yr etholiad nesaf yn Mai 2020.

MENU