Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Partneriaethau Cymunedol

Mae partneriaethau cymunedol yr un mor bwysig i’r Comisiynydd â’r rheini ar lefel strategol.

Gwarchod y Gymdogaeth

Cytundeb rhwng Heddlu De Cymru a Gwarchod Cymdogaeth De Cymru

Mae gwirfoddolwyr Gwarchod y Gymdogaeth yn bwysig. Maent wedi ymrwymo i weithio ar ran ein cymunedau, i gadw’r strydoedd yn ddiogel. 

Maent yn bartner pwysig i’r heddlu, gan eu bod yn helpu swyddogion lleol i gael dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd yn eu hardal leol.

Mae Cymdeithas Gwarchod y Gymdogaeth yn darparu cyswllt clir rhwng yr heddlu a’r gymuned leol.

Mae’r Comisiynydd yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr er mwyn i’r grwpiau ddod hyd yn oed yn fwy blaengar ac i ymgysylltu’n well, nid yn unig ar y strydoedd lleol, ond yn y gymuned ehangach.

MENU