Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Ymgynghori

Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn gwahodd y cyhoedd, partneriaid statudol a sefydliadau trydydd sector i roi eu barn ar ei gynlluniau strategol, yn ystod y broses datblygu a/neu yn ystod y broses adolygu.

Mae wedi ymgynghori ar y canlynol yn ddiweddar:

Ymgynghoriad Gwariant 2015-16

Cynhaliodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru, ymgynghoriad â’r cyhoedd yn ddiweddar ynglŷn â’r gwariant sydd i ddod ar gyfer 2015-2016. Noder bod yr ymgynghoriad hwn wedi cau bellach.

Dogfen Ymgynghoriad Gwariant 2015-16

MENU