Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Newyddion diweddar
April 5, 2017

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigolion sy’n agored i niwed.  Mae Criw Clwb yn staff wedi’u hyfforddi sy’n gweithio m …

March 20, 2017

Mae’n bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru gyhoeddi bod y Cronfa i Ddioddefwyr wedi cael ei lansio am yr ail flwyddyn ac mae nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae hon yn gronfa gwerth £250,000 sy’n agored i sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr troseddau yn Ne Cymru.

March 10, 2017

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth i Gwnstabliaid Gwirfoddol, a gwirfoddolwyr eraill sydd wedi eu lleoli yn yr heddl …

February 20, 2017

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru (PCC), wedi ymuno â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled y wlad i alw ar y Gweinidog Iechyd, Jeremy Hunt, i ddiddymu’r ffi a godir ar ddioddefwyr trais domestig sy’n ceisio cymorth cyfreithiol.

February 17, 2017

Bydd hwn yn gyfle i rywun brwd ac awyddus i feithrin sgiliau gweinyddol allweddol mewn swyddfa brysur.

February 9, 2017

Ydych chi’n mynd i Dwrnamaint Rygbi 6 Gwlad y Royal Bank of Scotland (RBS) yng Nghaerdydd? Os ydych chi, rydym am i chi gael amser gwych a chofio’r digwyddiad am y rhesymau cywir.

MENU