Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Newyddion diweddar
June 22, 2017

Yn dilyn 23 o geisiadau gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr, mae saith wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu cais i Heddlu De Cymru a Phanel Cronfa i Ddioddefwyr Comisiynydd …

June 7, 2017

Ydych chi dros 18 oed? Ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal ein Heddlu? Hoffech chi wirfoddoli gyda ni? Os felly, gall nifer o swyddi Ymwelydd Dalfeydd sydd ar gael ar hyn o bryd fel rhan o’n cynllun ymweld â dalfeydd annibynnol fod o dd …

April 5, 2017

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigolion sy’n agored i niwed.  Mae Criw Clwb yn staff wedi’u hyfforddi sy’n gweithio m …

March 20, 2017

Mae’n bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru gyhoeddi bod y Cronfa i Ddioddefwyr wedi cael ei lansio am yr ail flwyddyn ac mae nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae hon yn gronfa gwerth £250,000 sy’n agored i sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr troseddau yn Ne Cymru.

March 10, 2017

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth i Gwnstabliaid Gwirfoddol, a gwirfoddolwyr eraill sydd wedi eu lleoli yn yr heddl …

February 20, 2017

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru (PCC), wedi ymuno â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled y wlad i alw ar y Gweinidog Iechyd, Jeremy Hunt, i ddiddymu’r ffi a godir ar ddioddefwyr trais domestig sy’n ceisio cymorth cyfreithiol.

MENU