Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Newyddion diweddar
July 11, 2017

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys dioddefwyr troseddau mae Cronfa i Ddioddefwyr 2017 bellach wedi’i dyrannu i bum sefydliad gwirfoddol a thrydydd sector sy’n gweithio i gefnogi dioddefwyr yn ein cymunedau.  https://www.youtube.com/watch? …

July 11, 2017

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael £1.4 miliwn er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched. Cafodd yr arian hwn, y swm mwyaf o’r gronfa o £17 miliwn, ei r …

June 26, 2017

Mae digwyddiadau’r wythnosau diwethaf yn y DU a’r pwysau cynyddol ar wasanaeth yr heddlu wedi dangos pam bod yn rhaid newid y ffordd y caiff heddluoedd eu hariannu. Er y cyhoeddwyd gwariant ychwanegol ar wrthderfysgaeth a phlismona arfog, y realiti yw …

June 22, 2017

Yn dilyn 23 o geisiadau gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr, mae saith wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu cais i Heddlu De Cymru a Phanel Cronfa i Ddioddefwyr Comisiynydd …

June 7, 2017

Ydych chi dros 18 oed? Ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal ein Heddlu? Hoffech chi wirfoddoli gyda ni? Os felly, gall nifer o swyddi Ymwelydd Dalfeydd sydd ar gael ar hyn o bryd fel rhan o’n cynllun ymweld â dalfeydd annibynnol fod o dd …

April 5, 2017

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigolion sy’n agored i niwed.  Mae Criw Clwb yn staff wedi’u hyfforddi sy’n gweithio m …

MENU