Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Newyddion diweddar
September 18, 2017

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Cymorth Prosiect weithio fel rhan o Dîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym Mhencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y swydd yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu a defnyddio’r cyllid a ddyfernir gan Gronfa …

September 18, 2017

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Uwch Swyddog Cymorth Prosiect weithio fel rhan o Dîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym Mhencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y rôl yn cynnwys ymgysylltu â phartneriaid allweddol, gan gynnwys mynychu cyfarfodyd …

September 8, 2017

Heddiw, mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cymeradwyo penodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 2018. Cymeradwyodd y Panel benderfyniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, i benodi Mr Jukes mewn cyfarfod ym Mert …

September 6, 2017

Mae’r Gwir Anrh. Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, wedi cyhoeddi ei fwriad heddiw i benodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 2018. Mae’r penderfyniad yn destun craffu gan Banel Heddlu a Throseddu De Cymru, a fy …

July 11, 2017

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys dioddefwyr troseddau mae Cronfa i Ddioddefwyr 2017 bellach wedi’i dyrannu i bum sefydliad gwirfoddol a thrydydd sector sy’n gweithio i gefnogi dioddefwyr yn ein cymunedau.  https://www.youtube.com/watch? …

July 11, 2017

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael £1.4 miliwn er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched. Cafodd yr arian hwn, y swm mwyaf o’r gronfa o £17 miliwn, ei r …

MENU