Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Faint ydym yn ei wario ac ar beth yr ydym yn ei wario

Pennu Cyllideb

Y Comisiynydd sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu.

Cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2017-18 yw £262,789,079. Daw’r rhan fwyaf o’r arian drwy:

  • Grantiau’r Llywodraeth, a gyfrifir yn defnyddio fformwla ariannu – 60%
  • Praesept lleol yr heddlu, drwy dreth y cyngor – 40%.

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Comisiynydd ymgynghori â’r Prif Gwnstabl i bennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac i gytuno ar strategaeth ariannol tymor canolig sy’n rhoi ystyriaeth i gynlluniau ariannu a gwario ar gyfer refeniw a chyfalaf.

Wrth bennu’r gyllideb, mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am bennu elfen blismona treth y cyngor (praesept) yn Ne Cymru.  Ar gyfer 2017-18, £218.24 y flwyddyn yw’r swm hwnnw ar gyfer eiddo Band D.

Datganiad o gyfrifon

2016/2017 Datganiad o gyfrifon yr heddlu a throseddu comisiynydd

2015/2016 Datganiad o gyfrifon yr heddlu a throseddu comisiynydd

2015/2016 Prif Gwnstabl a’r Cyd Blynyddol Datganiad Llywodraethu

2014/2015 Prif Gwnstabl a’r Cyd Blynyddol Datganiad Llywodraethu

Gall Datganiad o Gyfrif ar gyfer 2014, 2013 a 2012 ar gael yma.

Yr Her Ariannol

Gellir cael gwybodaeth am yr her ariannol ar gael yn y Strategaeth Tymor Canolig y gellir eu gweld drwy’r dolenni isod.

Strategaeth Ariannol

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2017-2021

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2016-2020

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2014-2018

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2013-2017

Ymgorffori:

  • Praesept Cynnig
  • Cyllideb Refeniw 2013-14
  • Rhagolwg Refeniw 2013-17
  • Strategaeth Gyfalaf 2013-17
  • Gwerth y Cynllun Arian ar Gyfer 2011-17

Menter Twyll Genedlaethol

 

MENU