Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Polisïau

Mae’r dogfennau isod yn rhoi manylion y polisïau yr Heddlu a Throseddu Gomisiynydd ar gyfer De Cymru .

Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol /Manual of Corporate Governance (Gan gynnwys Cod Llywodraethu Corfforaethol , Cynllun Dirprwyo, Rheoliadau Ariannol , Rheolau parthed Contractau a Gwneud Penderfyniadau a Fframwaith Atebolrwydd Sefydlog)

Rhyddid Gwybodaeth Cynllun / Freedom of Information (FOI) Publication Scheme

Rhoddion a Lletygarwch Arweiniad / Gifts-and-Hospitality-Guidance

Cadw a Gwaredu Polisi / Retention-and-Disposal-Policy

Polisi Adrodd Cyfrinachol / Confidential-Reporting-Policy

Polisi cwynion / Complaints-Policy

MENU