Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Hygyrchedd

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bawb.

Cydweddu â Phorwyr

Mae’r wefan hon wedi ei chynllunio i weithio gydag Internet Explorer 11 ac uwch, Google Chrome, Mozilla
Firefox. Os ydych yn defnyddio unrhyw borwyr eraill, efallai na fydd y wefan hon yn arddangos neu’n gweithio’n gywir.

Gallwch ymweld â’r gwefannau isod i lawrlwytho porwr:-

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox

Math o ffont a maint

Efallai y bydd hi’n haws i rai defnyddwyr ddarllen y testun ar y sgrin drwy gynyddu maint y testun.
Mae’r dudalen hon yn egluro sut i gynyddu maint y testun ac elfennau eraill yn Windows 7/8

Windows 7/8

Defnyddwyr Windows 7: Cliciwch ar y botwm ‘Start’ ac ewch i ‘Control Panel’

Defnyddwyr Windows 8: Os ydych chi’n defnyddio llygoden, ewch i’r gornel isaf ar y dde, symudwch y llygoden i fyny, cliciwch ar Settings ac yna cliciwch ar Change PC Settings.

Cliciwch ar ‘Make the computer easier to see’ fel y’i dangosir isod

Make the computer easier to see
Ewch i’r adran ‘Make things on the screen larger’
Cliciwch ar y ddolen ‘Change the size of text and icons’

change the size of text and icons
Cliciwch ar y botwm ‘Apply’ neu pwyswch Tab tan ei fod wedi’i amlygu ac yna pwyswch Enter i gadw’ch newidiadau. Efallai y bydd angen i chi ailddechrau eich cyfrifiadur ar ôl hyn.
Mac OS X
Cliciwch ar eicon ‘Apple’
Cliciwch ar ‘System Preferences’
Yn y ffenestr ‘System Preferences’, cliciwch ar yr eicon ‘Displays’
Dewiswch y tab ‘Displays’
O dan y pennawd ‘Resolutions’, dewiswch yr eglurder priodol. Er mwyn gwneud i’r testun edrych yn fwy ar y sgrin, newidiwch i eglurder llai.
Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘close’ coch.

Delweddau

Darperir priodoleddau amgen sy’n cydymffurfio â safonau W3c ar y wefan hon

Meddalwedd Ychwanegol

Er mwyn gweld neu agor rhai o’r ffeiliau ar y wefan hon, efallai y bydd angen i chi osod meddalwedd ychwanegol. Mae’r dolenni isod yn eich galluogi i lawrlwytho meddalwedd am ddim fel y gallwch weld y
ffeiliau hyn.

Adobe Reader
Adobe Flash Player
Microsoft Word Free Viewer

Dylunio Gweledol
Mae’r wefan hon yn defnyddio taflenni arddull rhaeadrol fel cynllun gweledol.

Gosodiadau Cyferbyniad Uchel

Efallai y bydd hi’n haws i rai defnyddwyr edrych ar ein gwefan mewn cyferbyniad uchel. Gall hyn helpu drwy wneud lluniau, testun ac eitemau eraill yn fwy amlwg ac yn haws eu gweld.

Yn Windows 7/8
Cliciwch ‘Cychwyn’, ‘Panel Rheoli’, ‘Mynediad Hwylus’ ac yna cliciwch ‘Gwneud y cyfrifiadur yn haws ei weld’.

Gallwch hefyd bwyso ‘Alt’ +’Chwith’ + ‘Shifft’ + ‘Argraffu Sgrin’ gyda’i gilydd ar fysellfwrdd eich cyfrifiadur.

Ar gyfer Mac/Mac Book

Cliciwch ar yr eicon Apple ar y bar dewislenni, yna ewch at Dewisiadau System, cliciwch ar yr eicon Mynediad Cyffredinol, dewiswch y tab gweld ar y ffenestr Mynediad Cyffredinol a dewiswch o’r dewisiadau Du ar Wyn, Gwyn ar Ddu, Graddfa Llwyd neu Gwella Cyferbyniad sy’n ymddangos ar y sgrin.

Gallwch hefyd bwyso bysell Rheoli + Dewis + Gorchymyn +8 ar fysellfwrdd eich Mac.

MENU