Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Cyfle gwirfoddoli:ymweld â’n dalfeydd

Ydych chi dros 18 oed? Ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal ein Heddlu? Hoffech chi wirfoddoli gyda ni? Os felly, gall nifer o swyddi Ymwelydd Dalfeydd sydd ar gael ar hyn o bryd fel rhan o’n cynllun ymweld â dalfeydd annibynnol fod o dd …

LAST UPDATED:
June 7, 2017

Ydych chi dros 18 oed?
Ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal ein Heddlu?
Hoffech chi wirfoddoli gyda ni?

Os felly, gall nifer o swyddi Ymwelydd Dalfeydd sydd ar gael ar hyn o bryd fel rhan o’n cynllun ymweld â dalfeydd annibynnol fod o ddiddordeb i chi.

Fel ymwelydd dalfeydd, byddech yn ymuno ag aelodau eraill o’n cymuned ac yn ymweld â’n dalfeydd yn ddirybudd bob mis er mwyn sicrhau lles y bobl sydd ynddynt a’r amodau y cânt eu cadw o danynt.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais.

Gan fod ymgeiswyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu tangynrychioli o fewn yr Heddlu ar hyn o bryd, byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hynny yn enwedig.

MENU