Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Heddlu De Cymru yn cefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost, sef 27 Ionawr 2017, yn canolbwyntio ar gofio’r hyn a ddigwyddodd ar rai o ddyddiau tywyllaf y ddynoliaeth.

LAST UPDATED:
January 27, 2017

Dechreuodd Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost y diwrnod cofio yn 2001 fel amser i oedi a chofio’r rheini a gollwyd, ac anrhydeddu goroeswyr y cyfundrefnau hyn.

Mae Heddlu De Cymru wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau bob blwyddyn i ddangos cefnogaeth ac i godi ymwybyddiaeth o fewn ein cymunedau.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Matt Jukes:

“Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn ddiwrnod pwysig, mae’n caniatáu i ni stopio, meddwl a chofio’r miliynau o fywydau a gollwyd yn ystod yr Holocost a hil-laddiadau mwy diweddar sydd wedi dychryn y byd. Rwyf wedi cael y cyfle i ymweld ag Auschwitz gydag aelodau o’r gymuned Iddewig ac, ar ddyddiau fel hyn, rwy’n cofio’r profiad a sut roeddwn yn teimlo. Mae fy atgofion yn fy atgoffa bod angen i bawb weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â phob math o wahaniaethau a chasineb sy’n dal i effeithio ar gymunedau heddiw yn anffodus.

“Ar draws ardal ein heddlu, mae swyddogion a staff yn ymgysylltu â llawer o ddigwyddiadau lleol i ddangos cefnogaeth ac i godi ymwybyddiaeth.”

O fewn Abertawe, bydd y Prif Uwcharolygydd Joe Ruddy yn bresennol mewn seremoni yn Ysgol Bishop Gore ar wahoddiad personol swyddfa’r Arglwydd Faer. I nodi’r diwrnod, mae Gwirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu hefyd wedi paratoi perfformiad o’r gân Tears For Fears, ‘Mad World’.

Bydd Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn bresennol mewn digwyddiad yn Theatr y Colisëwm yn Aberdâr, lle bydd ysgolion a sefydliadau lleol yn cynnal perfformiadau a datganiadau barddoniaeth.

Dywedodd Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu, Lee Jones:

“Drwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau, elusennau a grwpiau lleol, ein nod yw hyrwyddo Diwrnod Cofio’r Holocost ar draws ardal ein heddlu.

“Mae De Cymru yn cynnwys cymunedau amrywiol a dynamig, ac mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn rhoi’r cyfle i ni ddathlu ein rhinweddau unigryw a chofio’r rheini sydd wedi dioddef erledigaeth yn y gorffennol.”

Dywedodd Olivia Marks-Woldman, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost:

“Ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost rydym yn anrhydeddu goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau dilynol ac yn herio’n hunain i ddysgu gwersi pwysig o’u profiadau er mwyn creu dyfodol gwell a mwy diogel.

“Eleni mae gennym nifer heb ei thebyg o’r blaen o weithgareddau yn digwydd sy’n cynnwys pobl o bob oed ac o bob rhan o’r gymuned, yn ein herio i feddwl am yr hyn sy’n digwydd ar ôl hil-laddiad ac am ein cyfrifoldebau ein hunain yn sgîl trosedd o’r fath.”

Hoffai Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru ddiolch i gymunedau De Cymru am nodi Diwrnod Cofio’r Holocost a sicrhau na chaiff dioddefaint y cenedlaethau hynny ei anghofio byth.

MENU