Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Lansio Cronfa Dioddefwyr

Mae’n bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru gyhoeddi bod y Cronfa i Ddioddefwyr wedi cael ei lansio am yr ail flwyddyn ac mae nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae hon yn gronfa gwerth £250,000 sy’n agored i sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr troseddau yn Ne Cymru.

LAST UPDATED:
March 20, 2017

Mae arweinydd dioddefwyr, Wendy Evans, yn esbonio mwy am y gronfa a’r broses o wneud cais yn y fideo byr yma:

 

 

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y prosiectau a wnaeth lwyddo i gael arian y llynedd.

I weld y ffurflen gais a’r dogfennau canllaw, ewch i wefan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

 

MENU