Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am Gaplaniaid gwirfoddol.

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth i Gwnstabliaid Gwirfoddol, a gwirfoddolwyr eraill sydd wedi eu lleoli yn yr heddl …

LAST UPDATED:
March 10, 2017

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth i Gwnstabliaid Gwirfoddol, a gwirfoddolwyr eraill sydd wedi eu lleoli yn yr heddlu, a’u teuluoedd.

Mae proffil y rôl ar gael i’r rheini sydd â diddordeb

Yn ychwanegol at broffil y rôl, rhaid i bob ymgeisydd fod yn barod i gael ei fetio.

Mae’r swydd ar agor i Gaplaniaid o bob sefydliad Ffydd.

Diddordeb mewn dod yn Gaplan gwirfoddol

Bydd gofyn i chi gael 2 eirda; rhaid i 1 fod oddi wrth eich sefydliad ffydd.

Os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rôl hon yna cysylltwch â’r Arolygydd Dean Evans ar Dean.Evans@south-wales.pnn.police.uk

Am gael rhagor o wybodaeth?

Bwriedir cynnal noson agored ym Mhencadlys Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr yn gynnar nos Fercher 22 Mawrth 2017 a chewch wahoddiad ffurfiol iddo

Dogfennau ychwanegol

– Asesu Risg

MENU