res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Gwneud cwyn

Cwynion ac Ymddygiad

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Dim ond rhestru nifer gwirioneddol y cwynion (p'un a gânt eu cadarnhau ai peidio) y mae'n ofynnol i'r Comisiynydd ei wneud o dan y Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig. Er budd tryloywder, mae Alun Michael wedi darparu rhagor o fanylion am bob cwyn yn y tabl isod. Ni chyhoeddwyd enwau'r achwynwyr er mwyn parchu eu cyfrinachedd.

Mae rhestr lawn o gwynion a chanlyniadau i'w gweld yma

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaet…

Gweld mwy >

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar…

Gweld mwy >

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd r…

Gweld mwy >