Resize Text:

Switch to:

Gwneud cwyn

Cwynion yn erbyn tîm y Comisiynydd

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o’i dîm.

Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg gan aelod o’r tîm neu’n ystyried bod yr aelod o’r tîm wedi ymddwyn mewn ffordd nad yw’n cyrraedd y safonau y byddai unigolyn rhesymol yn eu disgwyl, mae gennych yr hawl i wneud cwyn.

Cwblhewch y Ffurflen Gwneud Cwyn yn Erbyn Tîm y Comisiynydd a’i dychwelyd drwy’r post neu dros e-bost i:

Tŷ Morgannwg
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Os hoffech wneud cwyn am swyddog yr Heddlu mewn rheng islaw rheng y Prif Gwnstabl, cysylltwch ag Adran Safonau Proffesiynol Heddlu De Cymru.

Bydd y Comisiynydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cwyn ar bob cam o’r broses gwyno.

Efallai yr hoffech gyfeirio at ein Polisi Cwynion

Y newyddion diweddaraf

Alun Michael yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Alun Michael wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan gymunedau De Cymru am y trydydd tro.

Datganwyd canlyniad yr etholiad a…

Gweld mwy >

Newidiadau i gyfyngiadau COVID-19 – Datganiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throse…

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi tystiolaeth feddygol gymhellol pam na allwn lacio'r rheolau a gadael i bawb wneud fel y mynnant. Mae'r penwy…

Gweld mwy >

Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu

Nhw yw’r wyneb cyfarwydd mewn gwisg du a glas, a phresenoldeb gweledol yr Heddlu sy’n tawelu’r meddwl ar draws Cymru ers 2003. Yr wythnos yma, byddwn …

Gweld mwy >