Resize Text:

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae meithrin cydberthnasau da yn lleol yn bwysig iawn, yn enwedig pan fydd y gwaith a wnawn yn ymwneud â chymunedau ac yn effeithio arnynt yn uniongyrchol, ac ambell waith yn dibynnu ar gymunedau i hyrwyddo neu arwain gwaith gwirfoddoli neu ymgyrchu.

Gan ei fod yn ddyletswydd ar y Comisiynydd Heddlu a Throseddu dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol i 'gasglu safbwyntiau' y cyhoedd a dioddefwyr trosedd am faterion sy'n ymwneud â phlismona, mae'n bwysig bod cysylltiadau cymunedol yn cael eu cynnal er mwyn rhoi llais i aelodau'r cyhoedd.

 

                             

 

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi cymeradwyo'r ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru’. Bwriad yr egwyddorion hyn yw annog gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd o ansawdd dda, a hynny'n gyson. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr egwyddorion hyn yma

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch ymgysylltu'r Comisiynydd ac am gyfleoedd i gymryd rhan, cymerwch olwg ar ein ‘calendr digwyddiadau sydd i ddod’ isod.

Latest News

£880k ar gyfer Uned Lleihau Trais De Cymru

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn un o ddeunaw Comisiynydd ledled Cymru a Lloegr y dyfarnwyd rhan o gronfa £35m iddynt er mwyn sefydlu…

Read More >

Ffilm addysgol yn mynd i'r afael â thrais a chamfanteisio gan gangiau 'Llinellau…

Bydd Fearless, gwasanaeth ieuenctid elusen 'Crimestoppers', yn lansio ffilm newydd yr wythnos hon er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ffordd y mae gangiau …

Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill gwobr genedlaethol am ymwel…

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi ennill gwobr Arian genedlaethol am ansawdd ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Cyflwyn…

Read More >