Resize Text:

Cardiff Multicultural Mela

Bydd Comisiynydd Heddlu a throsedd De Cymru a'i dîm yn mynychu digwyddiad Mela Amlddiwylliannol Caerdydd eleni a gynhelir ar ddydd Sul 15medi ym Mae Caerdydd. Mae'r digwyddiad yn rhoi llwyfan i amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celfyddyd, ffasiwn a bwyd yn ogystal â pherfformiadau cymunedol.


Y Comisiynydd sy'n noddi'r digwyddiad a bydd ei dîm yno ar y diwrnod gyda'u stondin. Dewch draw i ddweud helo a chael gwybod mwy am rôl y Comisiynydd a'r gwaith y gallwn ni ei wneud i sicrhau mwy o gydweithio tuag at dde Cymru Ddiogelach.


I gael gwybod mwy am Mela Amlddiwylliannol Caerdydd, ewch i'w gwefan: http://www.cardiffmela.com/Latest News

£880k ar gyfer Uned Lleihau Trais De Cymru

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn un o ddeunaw Comisiynydd ledled Cymru a Lloegr y dyfarnwyd rhan o gronfa £35m iddynt er mwyn sefydlu…

Read More >

Ffilm addysgol yn mynd i'r afael â thrais a chamfanteisio gan gangiau 'Llinellau…

Bydd Fearless, gwasanaeth ieuenctid elusen 'Crimestoppers', yn lansio ffilm newydd yr wythnos hon er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ffordd y mae gangiau …

Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill gwobr genedlaethol am ymwel…

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi ennill gwobr Arian genedlaethol am ansawdd ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Cyflwyn…

Read More >