Resize Text:

Cardiff Multicultural Mela

Bydd Comisiynydd Heddlu a throsedd De Cymru a'i dîm yn mynychu digwyddiad Mela Amlddiwylliannol Caerdydd eleni a gynhelir ar ddydd Sul 15medi ym Mae Caerdydd. Mae'r digwyddiad yn rhoi llwyfan i amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celfyddyd, ffasiwn a bwyd yn ogystal â pherfformiadau cymunedol.


Y Comisiynydd sy'n noddi'r digwyddiad a bydd ei dîm yno ar y diwrnod gyda'u stondin. Dewch draw i ddweud helo a chael gwybod mwy am rôl y Comisiynydd a'r gwaith y gallwn ni ei wneud i sicrhau mwy o gydweithio tuag at dde Cymru Ddiogelach.


I gael gwybod mwy am Mela Amlddiwylliannol Caerdydd, ewch i'w gwefan: http://www.cardiffmela.com/Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >