Resize Text:

Cardiff Multicultural Mela

Bydd Comisiynydd Heddlu a throsedd De Cymru a'i dîm yn mynychu digwyddiad Mela Amlddiwylliannol Caerdydd eleni a gynhelir ar ddydd Sul 15medi ym Mae Caerdydd. Mae'r digwyddiad yn rhoi llwyfan i amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celfyddyd, ffasiwn a bwyd yn ogystal â pherfformiadau cymunedol.


Y Comisiynydd sy'n noddi'r digwyddiad a bydd ei dîm yno ar y diwrnod gyda'u stondin. Dewch draw i ddweud helo a chael gwybod mwy am rôl y Comisiynydd a'r gwaith y gallwn ni ei wneud i sicrhau mwy o gydweithio tuag at dde Cymru Ddiogelach.


I gael gwybod mwy am Mela Amlddiwylliannol Caerdydd, ewch i'w gwefan: http://www.cardiffmela.com/Latest News

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Read More >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Read More >

Comisiynydd Dioddefwyr yn ymweld â De Cymru

Ddydd Iau 12 Medi 2019, gwnaeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, groesawu'r Fonesig Vera Baird, y Comisiynydd Dioddefwyr newy…

Read More >