Resize Text:

Switch to:

Aelod Annibynnol o'r Gymuned

CEFNOGI EIN GWAITH

Allwch chi ddarparu cymorth a her annibynnol ac adeiladol er mwyn sicrhau plismona effeithiol?

Hoffech chi helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru drwy fod yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru?

Mae'r Comisiynydd bellach yn awyddus i recriwtio aelodau annibynnol o'r gymuned i'r Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) er mwyn cael safbwyntiau ehangach.

Mae Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) y Comisiynydd yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd â'r rôl o sicrhau bod gwasanaethau plismona effeithiol ac effeithlon yn cael eu darparu i gymunedau De Cymru.

Ar hyn o bryd, daw aelodau PALG o sefydliadau partner yn ardal Heddlu De Cymru ac maent yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i arferion a phrosesau plismona yn ogystal â'u herio. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r grŵp, darllenwch y cylch gorchwyl a phroffil y rôl atodedig a llenwch y ffurflen gais a ddarperir. Rydym yn chwilio yn benodol am geisiadau gan aelodau o'r gymuned sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn benodol.

Manyleb y Person

Ffurflen Gais 

Cylch Gorchwyl

 

Y dyddiad cau i wneud cais yw Dydd Mawrth 1 Medi am 5pm.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Jenkins-Jones (Hannah.jenkins-jones@south-wales.pnn.police.uk  neu 01656 869366).

Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru…

Gweld mwy >