Resize Text:

Switch to:

Aelod Annibynnol o'r Gymuned

CEFNOGI EIN GWAITH

Allwch chi ddarparu cymorth a her annibynnol ac adeiladol er mwyn sicrhau plismona effeithiol?

Hoffech chi helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru drwy fod yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru?

Mae'r Comisiynydd bellach yn awyddus i recriwtio aelodau annibynnol o'r gymuned i'r Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) er mwyn cael safbwyntiau ehangach.

Mae Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) y Comisiynydd yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd â'r rôl o sicrhau bod gwasanaethau plismona effeithiol ac effeithlon yn cael eu darparu i gymunedau De Cymru.

Ar hyn o bryd, daw aelodau PALG o sefydliadau partner yn ardal Heddlu De Cymru ac maent yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i arferion a phrosesau plismona yn ogystal â'u herio. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r grŵp, darllenwch y cylch gorchwyl a phroffil y rôl atodedig a llenwch y ffurflen gais a ddarperir. Rydym yn chwilio yn benodol am geisiadau gan aelodau o'r gymuned sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn benodol.

Manyleb y Person

Ffurflen Gais 

Cylch Gorchwyl

 

Y dyddiad cau i wneud cais yw Dydd Mawrth 1 Medi am 5pm.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Jenkins-Jones (Hannah.jenkins-jones@south-wales.pnn.police.uk  neu 01656 869366).

Y newyddion diweddaraf

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ennill grant ar gyfer rhaglen sy'n lleihau achosion o drais domes…

Mae menter sy'n torri tir newydd i fynd i'r afael â chyflawnwyr Trais Domestig a Cham-drin Domestig, dan arweiniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu A…

Gweld mwy >

Dydd y Cofio 2020 Dylech barhau i ddilyn canllawiau cyfredol COVID-19 Llywodrae…

11 Tachwedd yw Dydd y Cofio. Bydd digwyddiadau i nodi'r diwrnod yn wahanol i ddigwyddiadau'r gorffennol o ganlyniad i'r argyfwng iechyd cyhoeddus parh…

Gweld mwy >