Resize Text:

Switch to:

Arolygu a Pherfformiad

Arolygiaeth Cwnstabliaeth  Gwasanaethau Tân Ac Achub Ei Mawrhydi  (HMICFRS)

 

HMICFRS yw'r corff sy'n asesu'n annibynnol effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd heddluoedd   a gwasanaethau tân ac achub. Mae'n ddyletswydd ar y Comisiynydd i ymateb i adroddiadau HMICFRS sy'n ymwneud â Heddlu De Cymru ac adroddiadau cenedlaethol, lle y bo'n berthnasol.

 

Gweler adroddiadau diweddar ac ymatebion cysylltiedig y Comisiynydd isod: 

DYDDIAD ADRODDIAD  YMATEB Y COMISIYNYDD
Medi 2021

Plismona i Drais yn erbyn Menywod a Merched

Ymateb i Plismona i Drais yn erbyn Menywod a Merched
Gorffenaf 2021

State of Policing: The Annual assessment of Policing in England and Wales 2020

Ymateb i State of Policing: The Annual assessment of Policing in England and Wales 2020
Gorffenaf 2021

Adroddiad arolygu ar y cyd o Gyfiawnder Troseddol: Niwroamrywiaeth yn y system Cyfiawnder Troseddol – Adolygiad o'r dystiolaeth

Ymateb i Adroddiad arolygu ar y cyd o Gyfiawnder Troseddol: Niwroamrywiaeth yn y system Cyfiawnder Troseddol – Adolygiad o'r dystiolaeth
Gorffenaf 2021

Interim report - Inspection into how effectively the police engage with women and girls

Ymateb i Interim report - Inspection into how effectively the police engage with women and girls
Mefehin 2021

Review of Policing Domestic Abuse during the pandemic

Ymateb i Review of Policing Domestic Abuse during the pandemic
Ebrill 2021

Policing in the pandemic: The Police response to the Coronavirus Pandemic during 2020

Ymateb i Policing in the pandemic: The Police response to the Coronavirus Pandemic during 2020
Ebrill 2021

Custody Services in a Covid-19 Environment

Ymateb i Custody Services in a Covid-19 Environment 
Mawrth 2021

Getting the Balance right? An Inspection of how effectively the police deal with protests

Ymateb i Getting the Balance right? An Inspection of how effectively the police deal with protests
Chwefror 2021

Disproportionate Use of Police Powers

Ymateb i Disproportionate Use of Police Powers
Rhagfyr 2020

"Liberty and Southall Black Sisters’ super-complaint on policing and immigration status"

Ymateb i "Liberty and Southall Black Sisters’ super-complaint on policing and immigration status"
Rhagyr 2020

Mechniaeth cyn cyhuddo a Rhyddhawyd dan ymchwiliad: Taro Cydbwysedd

Ymateb i Mechniaeth cyn cyhuddo a Rhyddhawyd dan ymchwiliad: Taro Cydbwysedd
Chwefror 2020 

 Amddiffyn Plant Cenedlaethol: Adroddiad Thematig 2019

 Ymateb i Amdiffyn Plan Cenedlaethol
Chwefror 2020 

 Arolygiad Thematig ar y Cyd o Reoli Integredig Troseddwyr 

 Ymateb i Arolygiad Thematig 
 Ionawr 2020 

Erlyniadau cam-drin domestig ar sail tystiolaeth 

Ymateb i erlyniadau cam-drin domestig ar sail tystiolaeth 
Medi 2019

PEEL: Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu

 Ymateb i PEEL
Medi 2019 

Taflu Goleuni ar Frad: Camddefnyddio swydd at ddibenion rhywiol

Ymateb i taflu goleuni at frad 
Gorffenaf 2019

Ymateb yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron i droseddau yn erbyn pobl hŷn

Ymateb I droseddau yn erbyn pobl hŷn
Ebrill 2019 

Amser I ddewis: Archwilio ymateb yr Heddlu I dwyll

Ymateb i amser i ddewis
Chwefror 2019 Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei mawrhydi: Ymateb yr heddlu i gam-drin domestig Ymateb i Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei mawrhydi
Tachwedd 2018

Iechyd meddwl a Phlismona

Ymateb I meddwl a Phlismona 
Mawrth 2018

PEEL: Police Effectiveness 2017

Ymateb i PEEL Effectiveness 

 

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >