res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Fy Mlog

Llun o Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Alun Michael

Croeso i'm blog, lle gallwch ddarllen fy marn a'm safbwyntiau personol ar amrywiaeth o bynciau fel rhan o'm rôl fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru. Byddwn hefyd yn ceisio cynnwys blogiau gwadd gan bartneriaid a phobl sy'n gweithio gyda mi a'm tîm.

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >