res
Newid maint testun:

Arolygon Cymunedol

Yn flynyddol, mae'r Comisiynydd yn ymgynghori â'r cyhoedd i ddeall eu barn ar:

- cyfraniadau praesept yr heddlu (y swm rydym yn ei gyfrannu tuag at blismona fel rhan o'n Treth Gyngor)

- blaenoriaethau plismona

- barn ac adborth ar y gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru

Mae ein hymgynghoriad ar gael ar-lein, drwy gopi papur a Hawdd ei Ddarllen. Mae tîm y Comisiynydd hefyd yn trefnu sesiynau wyneb yn wyneb gyda chymunedau i sicrhau ein bod yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Mae'r wybodaeth a'r adborth a gasglwyd o'n hymgynghoriad yn cynorthwyo'r Comisiynydd wrth wneud penderfyniadau wrth bennu lefel y praesept ar gyfer y flwyddyn i ddod yn ogystal â llywio ei Gynllun Heddlu a Throseddu.

Mae ein hadroddiadau cryno ymateb ar gael isod.

2023-24

 Adroddiad cryno ar yr arolwg

2022-23
2021-22
 Adroddiad cryno ar yr arolwg

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaet…

Gweld mwy >

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar…

Gweld mwy >

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd r…

Gweld mwy >