Resize Text:

Switch to:

Ymgyrch #YfwchLaiMwynhewchFwy

Lansiodd Comisiynydd yr Heddlu Alun Michael, a’r Prif Gwnstabl Peter Vaughan yr ymgyrch Gwybod y Sgôr #YfwchLaiMwynhewchFwy ar ddechrau 2015 i helpu i leihau troseddau treisgar drwy fynd i’r afael â goryfed yng nghanol ein trefi a’n dinasoedd.

Mae’r ymgyrch yn cynnwys y negeseuon canlynol:

• Mae’n anghyfreithlon i werthu diod i rywun sy’n feddw
• Os ydych yn feddw, ni werthir diod i chi a chewch chi ddim mynediad i safle trwyddedig
• Cewch noson allan well os yfwch lai o alcohol

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >