res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Newyddion

22/09/2023

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaeth wedi bod yn gweith…

Gweld mwy >
22/09/2023

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar gyfer 20fed Diwrnod…

Gweld mwy >
14/09/2023

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd rhan yng Ngwobr Dug C…

Gweld mwy >
06/09/2023

Alun Michael yn ymateb i alwad pryfoclyd i wynebu her Taith Gerdded Gŵyr

Mae galwad wedi mynd allan i drigolion Cymru gymryd rhan yn Nhaith Gerdded Gŵyr i gefnogi pobl ifanc sy'n cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin (DofE)

Atebodd Alun Michael …

Gweld mwy >
22/08/2023

Partneriaeth i Roi Cyfleoedd Newydd i Wirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu yn Ne Cym…

Mae Heddlu De Cymru wedi ffurfio partneriaeth â Chyngor Cymru y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol i wella'r ffordd y caiff cynllun Gwirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu ei gy…

Gweld mwy >
28/06/2023

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cael ei chydnabod am e…

Bob dwy flynedd, mae'r Gymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnigyn cynnal seremoni wobrwyo i anrhydeddu'r menywod ethnig gorau ac amlycaf yng Ng…

Gweld mwy >
22/06/2023

Alun yn Ymweld â Phrosiectau Canol Tref Castell-nedd er mwyn Helpu i fynd i'r af…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael i Ganol Tref Castell-nedd yn ddiweddar i weld sut mae'r gwaith partneriaeth a ariennir gan ei dîm yn helpu i…

Gweld mwy >
11/05/2023

Recriwtiwyd dros 850 o swyddogion newydd i Tim HDC yn ystod y tair blynedd diwet…

Dechreuodd Rhaglen Recriwtio'r Heddlu yn 2019, gyda Llywodraeth y DU yn anelu at recriwtio 20,000 o swyddogion ychwanegol ledled heddluoedd Cymru a Lloegr.

Dros y tair bl…

Gweld mwy >
08/03/2023

Mae Emma Wools yn esbonio sut yn union y mae'r Glasbrint ar gyfer Menywod yn ‘hy…

#HyrwyddoTegwch #DRhM2023

Dyma Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a'r Uwch-swyddog sy'n Gyfrifol am y Glasbrint ar gyfer Cyfiawnder Menywod yn…

Gweld mwy >
27/02/2023

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yn chwilio am recriwtiaid i ymuno â g…

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi agor y ffenestr recriwtio ar gyfer Cadeiryddion gyda Chymwysterau Cyfreithiol ac Aelodau Panel Annibynnol. Mae'r dd…

Gweld mwy >
23/01/2023

PCSOs o Dde Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Llongyfarchiadau mawr i ddau PCSO o Dde Cymru a oedd ymhlith yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yr wythnos diwethaf.

Ar noson lwyddiannus i PCSOs De Cymru, en…

Gweld mwy >
04/01/2023

Alun Michael yn cyfarfod SPARKS ifanc a disglair mewn Ysgol yng Nghaerdydd

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn ôl i'r ysgol ddydd Llun, 19 Rhagfyr.


Aeth i Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd ynghyd â Ph…

Gweld mwy >


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaet…

Gweld mwy >

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar…

Gweld mwy >

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd r…

Gweld mwy >