Resize Text:

Switch to:

Y Comisiynydd yn diolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at blismona

Wedi'i ddiweddaru: 01/06/2021

Heddiw rydym yn dathlu diwrnod cyntaf Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 (1 – 7 Mehefin) ac fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mae Alun Michael wedi achub ar y cyfle i ddiolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at ein cymunedau.

Gan siarad ar ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Rwy'n credu'n frwd ym mhwysigrwydd gwirfoddoli, nid yn unig oherwydd y manteision y mae'n ei gyflwyno i gymdeithas ac i'r unigolyn ond gan mai hyn, yn ei hanfod, yw gweithred hanfodol dinasyddiaeth; dyma sy'n ein gwneud yn gymdeithas dda ac yn gymuned leol dda.

“Felly yn fy rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru, ond hefyd fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, rwyf am achub ar y cyfle y mae wythnos gwirfoddolwyr yn ei gynnig i ddathlu'r cyfraniad a wneir gan ein holl wirfoddolwyr, boed yn bobl ifanc sy'n gwirfoddoli fel gwirfoddolwyr ieuenctid yr heddlu, yr arweinwyr sy'n gweithio gyda nhw, y gwirfoddolwyr sy'n cefnogi'r heddlu a'r bobl arbennig iawn sy'n gweithio fel Cwnstabliaid Gwirfoddol. Mae faint o waith a wneir gan Gwnstabliaid Gwirfoddol yn arbennig iawn ac mae wir yn destun dathlu.

“Felly, i bob un o'r bobl hynny, hoffwn ddweud diolch yn fawr. Diolch am y cyfraniad rydych yn ei wneud at helpu a chefnogi Heddlu De Cymru, diolch am yr hyn rydych yn ei wneud i gymunedau lleol ym mhob rhan o Dde Cymru, a diolch ar ran yr unigolion rydych yn eu helpu bob dydd.

“Diolch yn fawr iawn, thank you very much indeed.”

Dysgwch fwy am Ddinasyddion ym Maes Plismona yma:

https://www.citizensinpolicing.net/
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd a phartneriaid lleol yn sicrhau bron £1.5m ar gyfer Strydoedd Mwy …

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru Alun Michael a'i dîm wedi llwyddo yn eu cais am gyllid gwerth bron £1.5 miliwn i gyflwyno cyfres o fent…

Gweld mwy >

Datgelu lleoliad y Ganolfan Breswyl gyntaf arloesol i Fenywod

  • Bydd y safle yn Abertawe yn treialu ffordd newydd arloesol o fynd i'r afael ag aildroseddu ymhlith menywo
  • Bydd menywod lleol yn cael eu dargyfeirio…
Gweld mwy >

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >