Resize Text:

Switch to:

Y Comisiynydd yn diolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at blismona

Wedi'i ddiweddaru: 01/06/2021

Heddiw rydym yn dathlu diwrnod cyntaf Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 (1 – 7 Mehefin) ac fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mae Alun Michael wedi achub ar y cyfle i ddiolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at ein cymunedau.

Gan siarad ar ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Rwy'n credu'n frwd ym mhwysigrwydd gwirfoddoli, nid yn unig oherwydd y manteision y mae'n ei gyflwyno i gymdeithas ac i'r unigolyn ond gan mai hyn, yn ei hanfod, yw gweithred hanfodol dinasyddiaeth; dyma sy'n ein gwneud yn gymdeithas dda ac yn gymuned leol dda.

“Felly yn fy rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru, ond hefyd fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, rwyf am achub ar y cyfle y mae wythnos gwirfoddolwyr yn ei gynnig i ddathlu'r cyfraniad a wneir gan ein holl wirfoddolwyr, boed yn bobl ifanc sy'n gwirfoddoli fel gwirfoddolwyr ieuenctid yr heddlu, yr arweinwyr sy'n gweithio gyda nhw, y gwirfoddolwyr sy'n cefnogi'r heddlu a'r bobl arbennig iawn sy'n gweithio fel Cwnstabliaid Gwirfoddol. Mae faint o waith a wneir gan Gwnstabliaid Gwirfoddol yn arbennig iawn ac mae wir yn destun dathlu.

“Felly, i bob un o'r bobl hynny, hoffwn ddweud diolch yn fawr. Diolch am y cyfraniad rydych yn ei wneud at helpu a chefnogi Heddlu De Cymru, diolch am yr hyn rydych yn ei wneud i gymunedau lleol ym mhob rhan o Dde Cymru, a diolch ar ran yr unigolion rydych yn eu helpu bob dydd.

“Diolch yn fawr iawn, thank you very much indeed.”

Dysgwch fwy am Ddinasyddion ym Maes Plismona yma:

https://www.citizensinpolicing.net/
Y newyddion diweddaraf

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn …

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae P…

Gweld mwy >

Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cael clod am drawsnewid bywydau troseddwyr benyw…

Mae menter sy'n helpu troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru a Gwent i wyrdroi eu bywydau wedi cael clod gan Gynghrair Howard dros Ddiwygio'r Drefn Gosbi. M…

Gweld mwy >

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >