res
Newid maint testun:

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Wedi'i ddiweddaru: 22/09/2023

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaeth wedi bod yn gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau yn Ne Cymru a Gwent ers 20 mlynedd.

 

Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn Eglwys Sant Gwynllyw, Casnewydd, roedd Jessica Morden, Aelod Seneddol Dwyrain Casnewydd, Jo Stevens, Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid a Martin Blakebrough, Prif Weithredwr Kaleidoscope.

 

Cafodd defnydd call o Naloxone, sef meddyginiaeth sy'n achub bywydau, ei hyrwyddo yn y digwyddiad, a chafwyd perfformiad hefyd gan Gôr Adfer Bryste, Rising Voices.

 

Mae'r Comisiynydd wedi cefnogi'r defnydd o Naloxone gan swyddogion Heddlu De Cymru yn llawn ers iddo gael ei dreialu yn gyntaf ym mis Medi, 2022. Ers hynny, mae 34 o fywydau wedi cael eu hachub gan swyddogion rheng flaen ac mae cannoedd o swyddogion heddlu a PCSOs wedi gwirfoddoli i gario'r feddyginiaeth.

 

Llun: Aeth Alun i ddigwyddiad dathlu Kaleidoscope yng Nghasnewydd ac yno hefyd roedd Jessica Morden, Aelod Seneddol Dwyrain Casnewydd, Jo Stevens, Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid a Martin Blakebrough, Prif Weithredwr Kaleidoscope.

 


Llun: Aeth Alun i ddigwyddiad dathlu Kaleidoscope yng Nghasnewydd ac yno hefyd roedd Jessica Morden, Aelod Seneddol Dwyrain Casnewydd, Jo Stevens, Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid a Martin Blakebrough, Prif Weithredwr Kaleidoscope.


Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >