Resize Text:

Switch to:

Transparency

Y Bwrdd Strategol

Bwrdd Strategol y Comisiynydd yw’r strwythur ffurfiol y mae’r Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a’u timau arweinyddiaeth yn ei ddefnyddio i bennu cyfeiriad Heddlu De Cymru.

Ochr yn ochr â gwneud penderfyniadau ffurfiol, mae’r Bwrdd yn system bwysig ar gyfer sicrhau bod Heddlu De Cymru’n effeithlon ac yn effeithiol drwy ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif – sef dyletswydd gyfreithiol y Comisiynydd.

Diben y Bwrdd yw:

  • Archwilio perfformiad;
  • Cytuno ar gyfeiriad strategol; a
  • Thrafod unrhyw risgiau posibl i’r sefydliad.

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn fisol lle ceir trafodaeth agored ynglŷn â nifer o faterion.


Cofnodion

Cofnodion y Bwrdd Strategol 31 Ionawr 2017
Cofnodion y Bwrdd Strategol 29 Tachwedd 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Hyref 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 14 Mehefin 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Mawrth 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Ionawr 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Tachwedd 2015
Cofnodion y Brwdd Strategol 29 Medi 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Gorffennaf 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 12 Mai 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ebrill 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ionawr 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 26 Tachwedd 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Hydref 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 10 Mehefin 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Ebrill 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 11 Mawrth 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Chwefror 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Rhagfyr 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Medi 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Awst 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 16 Gorffennaf 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Mehefin 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Mai 2013

Y newyddion diweddaraf

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ennill grant ar gyfer rhaglen sy'n lleihau achosion o drais domes…

Mae menter sy'n torri tir newydd i fynd i'r afael â chyflawnwyr Trais Domestig a Cham-drin Domestig, dan arweiniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu A…

Gweld mwy >

Dydd y Cofio 2020 Dylech barhau i ddilyn canllawiau cyfredol COVID-19 Llywodrae…

11 Tachwedd yw Dydd y Cofio. Bydd digwyddiadau i nodi'r diwrnod yn wahanol i ddigwyddiadau'r gorffennol o ganlyniad i'r argyfwng iechyd cyhoeddus parh…

Gweld mwy >