Resize Text:

Switch to:

Transparency

Y Bwrdd Strategol

Bwrdd Strategol y Comisiynydd yw’r strwythur ffurfiol y mae’r Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a’u timau arweinyddiaeth yn ei ddefnyddio i bennu cyfeiriad Heddlu De Cymru.

Ochr yn ochr â gwneud penderfyniadau ffurfiol, mae’r Bwrdd yn system bwysig ar gyfer sicrhau bod Heddlu De Cymru’n effeithlon ac yn effeithiol drwy ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif – sef dyletswydd gyfreithiol y Comisiynydd.

Diben y Bwrdd yw:

  • Archwilio perfformiad;
  • Cytuno ar gyfeiriad strategol; a
  • Thrafod unrhyw risgiau posibl i’r sefydliad.

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn fisol lle ceir trafodaeth agored ynglŷn â nifer o faterion.


Cofnodion

Cofnodion y Bwrdd Strategol 31 Ionawr 2017
Cofnodion y Bwrdd Strategol 29 Tachwedd 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Hyref 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 14 Mehefin 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Mawrth 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Ionawr 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Tachwedd 2015
Cofnodion y Brwdd Strategol 29 Medi 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Gorffennaf 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 12 Mai 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ebrill 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ionawr 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 26 Tachwedd 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Hydref 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 10 Mehefin 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Ebrill 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 11 Mawrth 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Chwefror 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Rhagfyr 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Medi 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Awst 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 16 Gorffennaf 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Mehefin 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Mai 2013

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >