res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Transparency

Ceisiadau am wybodaeth

Er mwyn cyflwyno cais am wybodaeth, ysgrifennwch at y canlynol:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Ffacs: 01656 869407

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk

Fel arall, gallwch wneud cais ar-lein.

Dylid cyflwyno pob cais yn ysgrifenedig.

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaet…

Gweld mwy >

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar…

Gweld mwy >

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd r…

Gweld mwy >