Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymateb i'r pandemig (Covid19)

Mae'r Comisiynydd yn gofyn i pawb i dilyn gyngor hylendid, cyfyngwch ar eich symudiadau ac os oes gennych reswm da i adael eich cartref, dilynwch ganllawiau cadw pellter cymdeithasol i’r llythyren. Nodir y rhesymau derbyniol am adael eich cartref isod.

Dywedodd y Comisiynydd:

“Ar hyn o bryd rydym mewn cyfnod ansicr, na welwyd ei fath gyda bygythiad Coronafeirws yn newid ac yn esblygu’n barhaus, ond mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld y ffordd y mae cymaint o bobl wedi dangos ymrwymiad ac egni anhygoel wrth gydweithio er mwyn mynd i’r afael â lledaeniad y feirws a diogelu’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi canmol staff y GIG, yr heddlu, gwasanaethau brys eraill a Llywodraeth Leol am "ddangos ymrwymiad ac egni enfawr" wrth ymateb i bandemig y coronafeirws.  Ac mae wedi croesawu'r "synnwyr cyffredin ac undod a ddangoswyd gan y mwyafrif llethol o'r cyhoedd yn ne Cymru".

Mae'r Comisiynydd yn gofyn cymunedau i peidiwch â diystyru effaith y camau gweithredu hyn, oherwydd mae anwybyddu cyngor yn rhoi bywydau mewn perygl, ac mae’r ffaith bod yr heddlu wedi cael pwerau gorfodi yn dangos pa mor ddifrifol yw hyn a bod yn rhaid i bawb ddilyn y rheolau sydd wedi cael eu gosod.

A fyddech cystal â gwneud popeth y gallwch i ddiogelu eich hunan a’ch anwyliaid drwy wrando ar y cyngor a’r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru a’n partneriaid yn yr awdurdodau lleol.

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >