Resize Text:

Switch to:

Eich cwestiynau a'ch Adborth

Rydym yn eich annog i gysylltu â ni drwy gydol yr adegau ansicr a pryderus hyn

Fel rhan o waith craffu rheolaidd y Comisiynydd a'i gefnogaeth i'r prif gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae'r Comisiynydd wedi bod yn annog cymunedau i godi cwestiynau a allai fod ganddynt ynghylch sut mae argyfwng Covid-19 yn effeithio ar blismona lleol a'r cynlluniau i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau. 


Mae'r Comisiynydd wedi bod yn casglu eich cwestiynau a'ch pryderon sydd wedi cael eu rhannu gyda ni hyd yn hyn ac mae wedi trafod y rhain gyda'r Prif Gwnstabl. Cyn bo hir, byddwn yn rhannu'r ymatebion hyn gyda chi.

Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >