Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eich cwestiynau a'ch Adborth

Rydym yn eich annog i gysylltu â ni drwy gydol yr adegau ansicr a pryderus hyn

Fel rhan o waith craffu rheolaidd y Comisiynydd a'i gefnogaeth i'r prif gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae'r Comisiynydd wedi bod yn annog cymunedau i godi cwestiynau a allai fod ganddynt ynghylch sut mae argyfwng Covid-19 yn effeithio ar blismona lleol a'r cynlluniau i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau. 


Mae'r Comisiynydd wedi bod yn casglu eich cwestiynau a'ch pryderon sydd wedi cael eu rhannu gyda ni hyd yn hyn ac mae wedi trafod y rhain gyda'r Prif Gwnstabl. Cyn bo hir, byddwn yn rhannu'r ymatebion hyn gyda chi.

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >