Resize Text:

Switch to:

Eich cwestiynau a'ch Adborth

Rydym yn eich annog i gysylltu â ni drwy gydol yr adegau ansicr a pryderus hyn

Fel rhan o waith craffu rheolaidd y Comisiynydd a'i gefnogaeth i'r prif gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae'r Comisiynydd wedi bod yn annog cymunedau i godi cwestiynau a allai fod ganddynt ynghylch sut mae argyfwng Covid-19 yn effeithio ar blismona lleol a'r cynlluniau i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau. 


Mae'r Comisiynydd wedi bod yn casglu eich cwestiynau a'ch pryderon sydd wedi cael eu rhannu gyda ni hyd yn hyn ac mae wedi trafod y rhain gyda'r Prif Gwnstabl. Cyn bo hir, byddwn yn rhannu'r ymatebion hyn gyda chi.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >