Resize Text:

Eich Llais, Eich Dychymyg

Mae'n bwysig i ni, hyd yn oed yn ystod y cyfnod ansicr hwn, ein bod yn parhau i fod yn ' llais y cyhoedd '. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n cyfleu negeseuon i'n cymunedau sy'n berthnasol ac yn bwysig iddyn nhw. 

DEWCH I GYMRYD RHAN - Caiff eich dyluniadau eu rhannu ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >