Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rhesymau dros adael eich cartref

Rydym yn egluro'r hyn a ganiateir yn ystod cyfyngiadau symud y Coronafeirws

Bydd rheoliadau newydd ar iechyd y cyhoedd yn cryfhau pwerau gorfodi er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws.

O ddydd Iau 26 Mawrth 2020, gwnaeth y Llywodraeth reoliadau newydd ym maes iechyd y cyhoedd i gryfhau pwerau gorfodi'r heddlu. Bwriad y pwerau yw sicrhau bod pobl yn aros gartref ac yn osgoi teithio nad yw'n hanfodol.  

Er bod gweithgarwch yr heddlu yn ein cymunedau yn parhau i ganolbwyntio ar ymgysylltu, esbonio ac annog, os nad yw aelodau o'r cyhoedd yn cydymffurfio â Chyngor y Llywodraeth i aros gartref ac osgoi teithio nad yw'n hanfodol, gall swyddogion:

  • Cyfarwyddo nhw i fynd adref, gadael ardal neu wasgaru
  • Sicrhau bod rhieni yn cymryd camau angenrheidiol i atal eu plant rhag torri'r rheolau hyn
  • Cyhoeddi hysbysiad cosb benodedig o £60, a gaiff ei ostwng i £30 os caiff ei dalu o fewn 14 diwrnod.
  • Cyflwyno hysbysiad cosb benodedig o £120 i droseddwyr ail-amser, gan ddyblu ar bob trosedd a ailgaiff ei ailadrodd

Craffu a goruchwylio

Fel rhan o rôl craffu a goruchwylio'r Comisiynydd, mae'r Comisiynydd yn parhau i fod mewn cysylltiad rheolaidd â'r prif gwnstabl a'i dîm i drafod diweddariadau gweithredol a sicrhau bod y defnydd o bwerau Heddlu De Cymru yn cael eu defnyddio mewn modd effeithiol a chymesur.


Os oes gennych unrhyw bryderon neu adborth yr hoffech eu codi gyda'r Comisiynydd mewn perthynas â phlismona yn ne Cymru, rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

 

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >