Resize Text:

Switch to: Welsh flag

Eitemau Perthnasol

Ein Heddlu, Ein Cymuned 2022

Arolygon Cymunedol

Yn flynyddol, mae'r Comisiynydd yn ymgynghori â'r cyhoedd i ddeall eu barn ar:

- cyfraniadau praesept yr heddlu (y swm rydym yn ei gyfrannu tuag at blismona fel rhan o'n Treth Gyngor)

- blaenoriaethau plismona

- barn ac adborth ar y gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru

Mae ein hymgynghoriad ar gael ar-lein, drwy gopi papur a Hawdd ei Ddarllen. Mae tîm y Comisiynydd hefyd yn trefnu sesiynau wyneb yn wyneb gyda chymunedau i sicrhau ein bod yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Mae'r wybodaeth a'r adborth a gasglwyd o'n hymgynghoriad yn cynorthwyo'r Comisiynydd wrth wneud penderfyniadau wrth bennu lefel y praesept ar gyfer y flwyddyn i ddod yn ogystal â llywio ei Gynllun Heddlu a Throseddu.

Mae ein hadroddiadau cryno ymateb ar gael isod.

2022-23
2021-22
 Adroddiad cryno ar yr arolwg
2020-21
 Adroddiad cryno ar yr arolwg

 

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymateb i raddau ACEF ‘da’ Cyhoedd…

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu'r dyfarniad “Da” am effeithiolrwydd Heddlu De Cymru wrth fynd i'r afael â …

Gweld mwy >

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghy…

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghymru

Unwaith eto mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru we…

Gweld mwy >

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yn…

Heddiw, mae Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru wedi lansio ei Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd, sy’n amlinellu penderfynoldeb partneriaid i wneu…

Gweld mwy >