Resize Text:

Switch to: Welsh flag

Sgwrs Lleisiau Ifanc

Nod ein fforwm Sgwrs Lleisiau Ifanc yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy'n byw yn ardal Heddlu De Cymru, ymgysylltu'n rheolaidd â'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru am blismona a diogelwch cymunedol. Ein nod yw, drwy ddarparu fforwm agored i bobl ifanc, y gallwn annog trawstoriad o unigolion i fod yn rhan o'r sgyrsiau pwysig hyn.

Drwy sefydlu ' r fforwm hwn, hoffem annog a grymuso pobl ifanc i wneud y canlynol:

  • Cael eu lleisiau wedi' u clywed a mynegi eu barn
  • Rhanu eu syniadau a'u hawgrymiadau gyda ni
  • Siarad yn uniongyrchol â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'i dîm, yr heddlu a sefydliadau eraill.
  • Rhannu eu gwybodaeth bersonol, eu hymwybyddiaeth a'u profiad o faterion cymunedol.
  • Gweithio gyda ni i ddatblygu atebion creadigol a chadarnhaol i bobl ifanc

I gael rhagor o wybodaeth am ein Sgwrs Lleisiau Ifanc a sut y gallwch gymryd rhan, darllenwch ein Pecyn Gwybodaeth isod:

Sgwrs Lleisiau Ifanc - Pecyn Gwybodaeth  Fersiwn PDF  

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymateb i raddau ACEF ‘da’ Cyhoedd…

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu'r dyfarniad “Da” am effeithiolrwydd Heddlu De Cymru wrth fynd i'r afael â …

Gweld mwy >

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghy…

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghymru

Unwaith eto mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru we…

Gweld mwy >

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yn…

Heddiw, mae Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru wedi lansio ei Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd, sy’n amlinellu penderfynoldeb partneriaid i wneu…

Gweld mwy >