Resize Text:

Teithiau Cymunedol

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gyfarfod â phreswylwyr a thrafod pryderon ynghylch troseddu a diogelwch cymunedol.  Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall sut y mae materion penodol o ran troseddu a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a beth yw barn pobl am yr ymateb plismona

Mae trosolwg o'n teithiau cerdded cymunedol blaenorol a'n teithiau cerdded cymunedol ar gael isod:

Teithiau Cerdded 2019/20 
Lleoliad Dyddiad

Pontypridd

 

Gorffenaf 2019

Maesteg

 

Ionawr 2020

Butetown

 

Mawrth 2020
Teithiau Cerdded 2021 
Lleoliad Dyddiad

Canol tref Castell-nedd

 

Mehefin

Grangetown

 

Gorffenaf

Abertawe

 

Medi

Rhondda

 

Hydref

Pen-y-bont ar Ogwr

 

Tachwedd
Teithiau Cerdded 2022 
Lleoliad Dyddiad

Port Talbot

 

Mawrth

 

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd a phartneriaid lleol yn sicrhau bron £1.5m ar gyfer Strydoedd Mwy …

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru Alun Michael a'i dîm wedi llwyddo yn eu cais am gyllid gwerth bron £1.5 miliwn i gyflwyno cyfres o fent…

Gweld mwy >

Datgelu lleoliad y Ganolfan Breswyl gyntaf arloesol i Fenywod

  • Bydd y safle yn Abertawe yn treialu ffordd newydd arloesol o fynd i'r afael ag aildroseddu ymhlith menywo
  • Bydd menywod lleol yn cael eu dargyfeirio…
Gweld mwy >

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >