Resize Text:

Teithiau Cymunedol

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gyfarfod â phreswylwyr a thrafod pryderon ynghylch troseddu a diogelwch cymunedol.  Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall sut y mae materion penodol o ran troseddu a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a beth yw barn pobl am yr ymateb plismona

Mae trosolwg o'n teithiau cerdded cymunedol blaenorol a'n teithiau cerdded cymunedol ar gael isod:

Teithiau Cerdded 2019/20 
Lleoliad Dyddiad

Pontypridd

 

Gorffenaf 2019

Maesteg

 

Ionawr 2020

Butetown

 

Mawrth 2020
Teithiau Cerdded 2021 
Lleoliad Dyddiad

Canol tref Castell-nedd

 

Mehefin

Grangetown

 

Gorffenaf

Abertawe

 

Medi

Rhondda

 

Hydref

Pen-y-bont ar Ogwr

 

Tachwedd
Teithiau Cerdded 2022 
Lleoliad Dyddiad

Port Talbot

 

Mawrth

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymateb i raddau ACEF ‘da’ Cyhoedd…

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu'r dyfarniad “Da” am effeithiolrwydd Heddlu De Cymru wrth fynd i'r afael â …

Gweld mwy >

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghy…

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghymru

Unwaith eto mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru we…

Gweld mwy >

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yn…

Heddiw, mae Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru wedi lansio ei Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd, sy’n amlinellu penderfynoldeb partneriaid i wneu…

Gweld mwy >