Resize Text:

Switch to:

Ymgysylltu â phobl ifanc

Mae'r Comisiynydd wedi ymrwymo i roi cyfleoedd i bobl iau roi eu barn i ni am faterion plismona sy'n effeithio nhw a'u cymunedau.

Ddrwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn siarad â myfyrwyr a phobl ifanc am ei rôl a gwaith y tîm. Mae'r cyfleoedd hyn yn galluogi'r Comisiynydd nid yn unig i hyrwyddo ei rôl a'r gwaith a gyflawnir gan y tîm, ond hefyd i annog sgwrs ddwy ffordd gyda phobl ifanc am blismona a'i ddulliau o leihau a mynd i'r afael â throseddu.

Yn ogystal â hyn, mae tîm y Comisiynydd hefyd yn hwyluso ac yn mynychu gweithdai gyda phobl ifanc i siarad â nhw am eu profiadau a'u hadborth o blismona a materion diogelwch cymunedol.

Yn fwyaf diweddar, rydym wedi sefydlu ein # Sgwrs Lleisiau Ifanc

Nod ein fforwm Sgwrs Lleisiau Ifanc yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc sy'n byw yn Ne Cymru, rhwng 11 a 25 oed, ymgysylltu'n rheolaidd â'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru a rhoi adborth am blismona a diogelwch cymunedol.

Rydym yn edrych ymlaen at lansio ein cyfarfod fforwm cyntaf ddydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

E-bostiwch ni i gofrestru: engagement@south-wales.police.uk 

Mwy o wybodaeth am ein Sgwrs Lleisiau Ifanc isod:

 

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >